1. Allereerst een (kosteloos) oriënterend gesprek over de aard en omvang van de opdracht, waarna een offerte op maat gemaakt wordt.

2. Als de offerte akkoord is wordt de opdrachtbevestiging getekend.

3. Daarna ga ik ontwerpen: info verzamelen, inventariseren, randvoorwaarden vastleggen: Aspecten uit de briefing, indrukken en andere info uit
bv. onderzoek analyseren en vertalen naar vormen, kleuren, typografie, fotografie, materialen.

4. Er volgen verschillende presentaties: de resultaten worden d.m.v. schetsen getoond en in een of meer presentaties besproken en getoetst aan de uitgangspunten (concept fase); De ideeën en schetsen worden besproken, waarna concrete ontwerpvoorstellen volgen.
De opdrachtgever wordt nadrukkelijk betrokken bij het ontwerpproces.

5. Hierna volgt het aanleveren van de definitieve gegevens, teksten en foto’s.

6. Correcties (proef): controle van de inhoud (ontwerp/vormgeving is al goedgekeurd); beeld-, taal-, typ- en tekstfouten verbeteren.
Zodra de proef akkoord is gaat het naar de drukker.

7. De drukker kan – als het nodig is – nog een proefdruk maken. Ik begeleid verder de productie naar de drukker toe.

8. Aflevering van het werk, waarna evt. een evaluatie volgt.

9. Factuur en betaling.